Databáza Zvonkov - pridaj kontakt
registrácia

V tomto formulári môžete pridať kontakt a údaje o vás, vašej kapele, klube, festivale či firme do rozsiahlej databázy ZVONKOV, ktorej podskupina je aj zoznamu kontaktov.
* označené polia sú povinné. Nepovinné polia, ktoré nevyplníte pochopiteľne nebudú ani zverejňované a nebudú sa nachádzať ani v databáze. Môžete napríklad zaregistrovať iba váš email, aby vám chodil hotmail a oznamy.Ak chcete aby vaša kontaktná adresa, email či telefón bola zaradená aj do zoznamu kontaktov na Zvonkoch zaškrtnite políčko ZVEREJNIŤ VO ZVONKOCH   Na stránke v zozname sa potom zverejňuje jedine názov, kontaktné meno, email, prípadne i telefon, adresa a prípadná informácia o vás.(iba čo uvediete) . Ostatné doplňujúce informácie sa pochopiteľne nezverejňujú, neposkytujú ďalej a slúžia iba pre internú potrebu Zvonkov v prípade poriadania dielňe, koncertu či festivalu v spolupraci s SkBMA.
Ak ste kapela, klub, či usporiadateľ a chcete aby Zvonky rozposlali registrovaným fanúšikom vo vašom okolí reklamnú informáciu o vašom koncerte či podujatí, alebo inú dôležitú správu - HOTMAIL, nezabudnite zaškrtnúť políčko ROZPOSLAŤ HOTMAIL a hlavne poslať včas informácie o koncerte či podujatí zvonkom cez forms , alebo aj emailom ak chcete poslať špecialnú správu (napr. obrázok či www stránku).
Ak chcete aby vám chodil - HOTMAIL o podujatiach zaškrtnite políčko PRIJMAŤ HOTMAIL.
Po odoslaní formulára vám v priebehu niekoľkých dní príde potvrdenie o zaradení do databázy.


Dôležité upozornenie: Medzi kontakty sa bez predošlého dohovoru nezaraďujú kontakty na komerčne orientované firmy, festivaly, agentúry a organizácie, keďže sa jedná v podstate o komerčnú reklamu.
*Názov  kapely, festivalu, klubu či firmy ak sa jedná o kapelu ako celok, festival, klub, agentúru či firmu, priezvisko a meno ak sa jedná o osobu.
Priezvisko a meno (kontaktnej osoby)
Kontaktná adresa - ulica a číslo domu
Kontaktná adresa - mesto
Kontaktná adresa - PSČ
*Kontaktná adresa - krajina
  ak iné napíšte aká: 
Kontaktná adresa - upresnenie - okres
Kontaktná adresa - upresnenie - kraj
Kontakt - email
Kontakt - vlastná www
Kontakt - telefón doma (vrátane predvoľby)
Kontakt - telefón v práci (vrátane predvoľby)
Kontakt - telefón, mobil
*Kategória zaradenia a vyhľadávania - hlavná
Kategória zaradenia a vyhľadávania - vedľajšia
Popis činnosti (u kapiel a muzikantov a fanúšikov pripadne zameranie, aký druh bluegrassu v slovenčine)

Popis činnosti (u kapiel a muzikantov a fanúšikov pripadne zameranie, aký druh bluegrassu v angličtine)

Nástroj na ktorý hráte ako hlavný nástroj (iba u  kategórie fanúšik a muzikant)
Nástroj na ktorý hráte ako vedľajší nástroj (iba u  kategórie fanúšik a muzikant)
Úroveň hry na nastroj, alebo kapely (iba u  kategórie fanúšik, muzikant a kapela)
V kapele / kapelách (iba ak hráte v kapele u  kategórie muzikant)
Hotmail
Rozposielať hotmail -     Prijímať hotmail - 
Kontakt zverejniť
Vo Zvonkoch  -        Nezaraďovať - 
Kľúčové slová pre vyhľadávanie textové hľadanie. Oddelujte čiarkou.

Nezverejňované doplňujúce informácie pre internú a upresňujúcu potrebu.


Vek (u kapiel, firiem dľžka pôsobenia)
Pohlavie (iba u osôb)
muž     žena 
Povolanie (iba u osôb)
Mám záujem zúčastňovať sa bluegrassových dielní(iba u  kategórie fanúšik, muzikant a kapela)
ano     nie 
Na aký nástroj, alebo spev - (iba u  kategórie fanúšik, muzikant a kapela)
Mám záujem sponzorovať nosič, festival, dielňu, kapelu 
ano     nie 
Mám záujem podieľať sa na poriadawní, alebo poriadať bluegrassové podujatia, alebo dielne
ano     nie 
Akou formou

Mám prístup k internetu (iba ak máte a môžete prjímať email)
doma -    v práci (v škole) - 
 
O Zvonkoch som sa dozvedel (-a)

 
Sem môžete priložiť prípadný odkaz .

 

Po overení a zaradení zadaných údajov obdržíte emailom váš osobný prístupový kód v priebehu niekoľkých dní. Kliknite iba jeden krát.