Podmienky a pravidlá
Použitie materiálov
Pridávanie dokumentov a informácií
Pridanie do zoznamu
Pridanie URL odkazu
Reklama
Registrácia

Používanie materiálov

Zvonky vznikli, aby na slovenskom internete bolo jednak nejaké diskusné fórum o bluegrasse, no hlavne aby tu bolo nejaké centrálne miesto, kde by si každý bluegrassovák, kapela či usporiadateľ našiel to, čo potrebuje, alebo naopak, prezentoval a iným poskytol svoje výtvory. Či už to je text nejakej piesne, kontakt na kapelu, festival či klub, kalendár koncertov, nejaký profil, článok a podobne. Rovnako by tu mali byť zaujímavosti či novinky, čo sa kde pripravuje a čo sa kde deje. Zvonky nevznikli z komerčného a obchodného dôvodu, mnohí dobrovoľne prispeli značným množstvom materiálov bez nároku na odmenu a tak ani my nemienime za poskytnutie materiálov brať nejakú úplatu. No obsahujú aj mnohé, čo podlieha autorským právam a tak je nutné dodržiavať nejaké podmienky pri používaní na Zvonkoch dostupných informácií a materiálov.
Použitie akéhokoľvek pôvodného autorského dokumentu, alebo jeho časti (články, správy, recenzie, informácie, adresy, midi súbory, tabulatúry, texty piesní a pod.), ktoré sú dostupné na tejto stránke, je povolené použiť len na osobné účely a pre vlastnú potrebu. Ich akékoľvek ďalšie rozmnožovanie, šírenie či iné komerčné využitie bez súhlasu Zvonkov je neprípustné.
V prípade použitia materiálov (so súhlasom) musí byť uvedený autor a zdroj s link odkazom a logom (ak je napríklad materiál uvedený na inej stránke).
Všetky materiály podliehajú autorským právam.
 

Pridávanie dokumentov, materiálov a informácií

Keďže nie je možné vedieť o všetkom, budeme iba radi ak do Zvonkov budete posielať aj svoje príspevky. Či sú to novinky, správa o koncerte, recenzie na nejaké CD či koncert, články, názory či tabulatúry, texty piesní a iné príspevky. Proste všetko čo by ste o sebe či svojej kapele chceli ponúknuť aj ostatným, rovnako ako váš názor či problém, čo chcete vykričať do sveta. Zájdeme dokonca tak ďaleko, že nezverejníme vaše meno, ak si to nebudete želať. Neuverejníme však anonym. Vaše pridané dokumenty však žiaľ nemôžu byť honorované, keďže Zvonky nie sú komerčne zamerané a slúžia hlavne na výmenu informácií. Je to však pre vás istá možnosť sebareklamy a vzhľadom na to, že sú Zvonky viditeľné a navštevované z celého internetovského sveta, je veľmi účinná. Nie je tu cenzúra a okrem ohovárania sem môžete prispievať v podstate čímkoľvek, čo sa točí okolo bluegrassu. Aj tu však platia určité pravidlá:
Nie je možné uverejňovať a rozširovať materiály (napr.tabulatúry, preložené články) skenované z publikácií, ktoré sú chránené autorskými právami bez súhlasu autora a uverejnenia zdroja.
Zvonky nezodpovedajú za pravdivosť dodaných informácií a nemusia sa stotožňovať s obsahom dodaných a zverejnených dokumentov.To nech vás však neodrádza. Zaradíme sem všetko, čo nebude protizákonné a vulgárne.
Dokumenty, ktorých obsah by bol v rozpore so zákonom nebudú zverejnené.
Na stránku je možné zaraďovať iba dokumenty, ktoré sa zaoberajú bluegrassom a všetkým, čo s ním súvisí.
Ak chcete svoj materiál - dokument pridať aj do anglickej verzie, musíte poslať aj jeho preloženú verziu. Nie je možné prekladať všetky materiály. Automaticky sa prekladajú a zaraďujú iba novinky, informácie a údaje v kalendári koncertov.
Všetky dokumenty a informácie posielajte priamo mailom , alebo ako ATTACH súbor k mailu. Môžete ich poslať aj poštou na diskete (bude vrátená) a v najväčšej núdzi aj klasicky napísané aspoň paličkovým písmom poštou na adr. Zvonky, Belinského 9, 85101 Bratislava
 

Pridanie do zoznamu kontaktov a adries.

Jednou z hlavných častí Zvonkov je adresár kapiel, klubov, festivalov, fandov a komerčných firiem, ktoré majú niečo spoločné s muzikou. Slúži pre kapely, aby si mohli nájsť kontakt na príslušný klub, festival, kde by chceli vystupovať či firmu, alebo obchod s hudobnými nástrojmi, CD, servisom a podobne. A naopak pre usporiadateľov koncertov a festivalov, aby si mohli nájsť kontakt na príslušnú kapelu čo chcú pozvať. Zoznam fandov napríklad môžu využiť obe strany pri posielaní osobných pozvánok na svoju akciu či reklamu. Ak máte vlastnú web stránku, môžete ju pripojiť. Pre pridanie do zoznamu platia nasledovné pravidlá:
Pre kapely, kluby, festivaly, fanúšikov a ostatných nekomerčného zamerania:
Do zoznamu môže každá kapela (bluegrassového a bluegrassu blízkeho zamerania), klub, festival a fanúšik pridať svoje údaje zadarmo.
Prípadný odkaz na web stránku a mail musia byť funkčné a obsah stránky nesmie byť v rozpore so zákonom ani komerčného zamerania.
Ak nemáte vlastnú web stránku, môžete mailom poslať fotografiu v tvare gif, alebo jpg, svoj profil (kapely a muzikanti), ktorý bude nami spracovaný a pridaný k údajom. Ak chcete mať aj anglickú verziu, priložte ju.
Poskytnuté údaje nebudú zo strany Zvonkov zneužívané a osobné kontaktné údaje (adresa) budú zverejnené iba ak si to budete priať.
Pridanie kontaktu do zoznamu nie je zároveň registráciou do klubu Zvonkov.
Budeme radi ak na svoju web stránku za zaradenie do zoznamu Zvonkov umiestnite  logo Zvonkov s odkazom na Zvonky (html kód je súčasť formulára).
Zvonky si vyhradzujú právo vyradiť kontakt zo zoznamu, ak dodané údaje nebudú pravdivé,  alebo stratia platnosť.
Pre ostatné komerčne zamerané kontakty:
Pri komerčne zameraných kontaktoch, stránkach a firmách je pridanie do zoznamu myslené ako komerčná reklama, ktorej formu a prípadné podmienky  je nutné vopred dohodnúť so Zvonkami. V každom prípade požadujeme umiestniť na pridanej web stránke logo s odkazom na Zvonky.
 

Pridanie URL linku na web stránku

Ďalšou dôležitou časťou sú linky na iné stránky či už všeobecné, kapiel, klubov, festivalov, fandov a komerčných firiem, ktoré majú niečo spoločné s muzikou. Pre pridávanie URL linkov platia nasledovné pravidlá:
Pre kapely, kluby, festivaly a osobné stránky fanúšikov:
Do zoznamu môže každá kapela (bluegrassového a bluegrassu blízkeho zamerania), klub, festival a fanúšik pridať svoje údaje zadarmo.
Obsah stránky sa aspoň sčasti musí zaoberať bluegrassom alebo bluegrassu či hudbe blízkou témou.
Je možné zaradiť aj URL adresu inej ako vlastnej stránky, ktorá má niečo spoločné s bluegrassom a muzikou.
Web odkaz a mail musia byť funkčné a obsah stránky nesmie byť v rozpore so zákonom ani komerčného zamerania.
O zaradení URL rozhodnú Zvonky.
Pridanie URL nie je zároveň registráciou do klubu Zvonkov.
Budeme radi ak na svoju web stránku za zaradenie do zoznamu Zvonkov umiestniťe  logo Zvonkov s odkazom na Zvonky (html kód je súčasť formulára).
Zvonky si vyhradzujú právo vyradiť URL link ak údaje nebudú pravdivé či stratia platnosť.
Pre ostatné komerčne zamerané stránky:
Pri komerčne zameraných stránkach je pridanie URL myslené ako komerčná reklama, ktorej formu je nutné dohodnúť so Zvonkami. V každom prípade požadujeme umiestniť na pridanej stránke logo s odkazom na Zvonky.
 

Reklama

Zameranie Zvonkov nemá komerčný charakter a teda neráta s priamou reklamou formou bannerov či grafických odkazov. Napriek tomu sa pred reklamou neuzatvárame. Pre umiestnenie reklamy platia nasledovné pravidlá:
Reklamou sa myslí grafický odkaz v novinkách, URL link či zaradenie do niektorého zoznamu ak sa jedná o stránku či organizáciu s komerčným zameraním. Teda obchodné organizácie, profesionálne a komerčne zamerané festivaly, vydavateľstvá, agentúry, štúdiá, obchody s hudobninami a hudobnými nástrojmi, periodiká a podobne, ktoré by z reklamy na Zvonkoch mohli finančne ťažiť.
Reklamu vo Zvonkoch môžu mať jedine komerčné firmy, ktorých zameranie je bluegrassu a hudbe blízke.
O forme a prípadnom umiestnení reklamy rozhodne vzájomná dohoda.
V prípade grafickej reklamy (napr. v správach a ak s touto formou Zvonky budú súhlasiť) táto nesmie narušiť grafický dizajn Zvonkov a môže byť do max. veľkosti štandardného bannera teda 480x60 pixelov.
Špeciálnou časťou je reklama v spravodaji Zvonky, ktorého vychádzanie by sa malo obnoviť a ktorého časť bude pre reklamu rezervovaná.
 

Registrácia

Každá kapela či fanúšik má možnosť sa registrovať do klubu Zvonkov. Čo z toho plynie:
Kontaktné údaje o registrovanom nie sú zverejňované.
Všetkým registrovaným budú prednostne posielané Hot-mailom novinky a informácie o zmenách a novinkách vo Zvonkoch či špeciálne pozvánky a oznamy o vybraných koncertoch.
2 až 3 x do roka obdržia obnovený spravodaj Zvonky poštou zadarmo iba za réžijné náklady ak sa obnoví jeho vydávanie.
V pripade vydania CD-ROM média, možno v budúcnosti aj nejakého zájazdu na niektorý festival, ak sa vyvinie nejaká spolupráca s niektorou cestovkou, majú prednostné právo na rezerváciu.
V budúcnosti bude možno možnosť rozšíreného prístupu k niektorým bežne neprístupným údajom a informáciám (napr. špeciálne direct talking - diskusné fórum - konferencia, o ktorom sa tiež uvažuje).
Čo všetko Zvonky registrovaným umožnia naviac, ešte nie je zatiaľ isté. Stopercentne zatiaľ iba Hot-mail o novinkách a zmenách. Ostatné ukáže čas.