Vítame vás na oficiálnej stránke
slovenského bluegrassového spravodaja Zvonky,
založenej 7. 2. 1999.
Na tejto stránke nájdete novinky zo Slovenska i zo sveta, články, recenzie, názory, rozhovory, profily, kontakty na kapely, muzikantov, kluby, festivaly, fanúšikov, predajcov a výrobcov nástrojov, kalendár koncertov, archív textov, tabulatúr, midi a hudobného softwaru, linky na iné bluegrassové stránky, voľnú debatu o bluegrasse, anketu Top ten mesiaca a Award roka a mnohé iné, čím prispejete aj vy.
Welcome to official website of the slovak
bluegrass newsletter Zvonky,
founded on February 2, 1999.
You can find here news from Slovakia and abroad, articles, views, reviews, interviews, profiles, contacts on bands, musicians, clubs, festivals, fans, music instruments sellers and producers, schedule of events, archive of lyrics, tablatures, midi and music software, links to other bluegrass sites, free discussion about bluegrass, a public inquiry Top Ten of the month and Award of the Year and many other things from your contributions.
Slovenská verzia
English version

Posledná zmena (Last update)
08. 06. 2008

Stránku je najlepšie prezerať pri 800x600 / True Color / Windows-1250

Ak nám chcete poslať nejakú správu, tak najlepšie odtialto.
Pošlite nám správu (Email us).

Použitie akéhokoľvek pôvodného autorského dokumentu alebo jeho časti (články, správy, recenzie, adresy, informácie a pod.), ktoré sú dostupné na tejto stránke, je povolené len na osobné účely. Ich akékoľvek komerčné využitie, či použitie na inej stránke či v publikácií bez súhlasu správcu stránky nie je prípustné.
Zvukové záznamy ako demá, pôvodné midi súbory alebo pôvodné texty a tabulatúry, dostupné na tejto stránke, sú chránené autorskými právami. Nesmú byť kopírované a rozširované, ani inak komerčne využité bez súhlasu autora.

Bližšie informácie si pozrite na:
(More information about how to use this page, see rules and regulations.)
podmienky a pravidlá.webmaster jan.bratinka@bluegrass.sk
© 2001 JB Software All rights reserved.